forbot
Allbiz
Premium Business
Отзывов: 1
+38 (068) 283-15-65
АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • Каталог товаров
  • Средства защиты растений СЗР
  • Фунгициды

Фунгициды

Алмаз 100 (Топаз 100) пенконазол 100 г/л, яблоня, виноградники
Нет в наличии 
29 UAH(1 USD)
Алмаз 100 Системный фунгицид лечебно-профилактического действия, который эффективно защищает листья, побеги и плоды от мучнистой росы на яблоне и оидиума на винограде. Действующее вещество: пенконазол, 100 г/л Производитель: Петерс энд Бург Лтд, Венгрия Формуляция: концентрат эмульсии Тарная...
Группа: Нертус
Ридоміл Голg
В наличии 
1 UAH
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ • Біологічно найефективніша комбінація системного і контактного фунгіцидів: надійний захист проти хвороб навіть за несприятливих погодних умов • Профілактична та лікувальна дія • Захист нового приросту і бульб • Контактно-системна дія Повна назва Ридоміл® Голд МЦ...
Группа: Фунгициды Сингента
Фунгіцид  Антракол
В наличии 
1 UAH
Антракол® — високоефективний контактний фунгіцид багатосторонньої дії проти широкого спектру збудників хвороб для застосування на багатьох культурах. Влас тивості препаративної форми Антракол® забезпечують відмінне розподілення та утримання препарату на лист ковій поверхні. Антракол® має...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Cфера Макс
В наличии 
1 UAH
Cфера® Макс — фунгіцид для боротьби з найпоши ренішими хворобами цукрових буряків (церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, іржа). Cфера® Макс має профілактичну і лікувальну дію з добре вираженим фі зіологічним («зеленим») ефектом. Механізм дії Трифлоксістробін порушує процес дихання в...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Інфініто
В наличии 
1 UAH
Інфініто® — препарат, який містить діючу речовину флуопі колід, яка належить до нового хімічного класу і має унікаль ний механізм дії на гриби класу Ооміцетів. Препарат руйнує з'єднання клітинного каркасу та клітинної стінки, на що не здатний жоден з наявних фунгіцидів. Дія флуопіколіду...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Абруста DuPont
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Абруста DuPont Компанія "Дюпон" рухається у напрямку інноваційних рішень. Відмінне поєднання висококласного фунгіцидного захисту, позитивного впливу на розвиток кореневої системи та надземної маси, підвищення фотосинтетичної активності. Призначений для досягнення найкращого...
Группа: Фунгіцид DuPont
Фунгіцид Авіатор  Xpro
В наличии 
1 UAH
Авіатор® Xpro — новий неперевершений фунгіцид проти плямистостей листя на ячмені та пшениці. Авіа тор® Xpro спеціально розроблений для використання на зернових для боротьби з властивими йому хворобами, серед яких головна — це збудники плямистостей лис тя. Препарат має найбільш довготривалу...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Аканто
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Аканто z Відмінна та довготривала захисна дія проти основних хвороб кукурудзи та соняшнику z Позитивний вплив на ріст та розвиток рослин завдяки вираженому фізіологічному ефекту z Зменшує чутливість до стресових факторів, подовжує вегетаційний період z Забезпечує підвищення урожайності та...
Группа: Фунгициды
Фунгіцид Аканто DuPont
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Аканто DuPont l Відмінна та довготривала захисна дія проти основних хвороб кукурудзи та соняшнику l Позитивний вплив на ріст та розвиток рослин завдяки вираженому фізіологічному ефекту l Зменшує чутливість до стресових факторів, подовжує вегетаційний період l Забезпечує...
Группа: Фунгіцид DuPont
Фунгіцид Аканто Плюс
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Аканто Плюс z Відповідає найвищим вимогам щодо фунгіцидного захисту в інтенсивних технологіях вирощування зернових, соняшнику, ріпаку, сої та цукрового буряку z Максимізує врожайність та покращує показники якості врожаю за рахунок захисної дії та вираженого фізіоло гічного ефекту z...
Группа: Фунгициды
Фунгіцид Аканто Плюс DuPont
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Аканто Плюс DuPont l Від по ві дає най ви щим вимо гам щодо фун гі цид но го захи сту в інтен сив них тех но ло гіях виро щу ван ня зер но вих, соняш ни ку, ріпа ку, сої та цук ро во го буря ку l Мак си мі зує вро жай ність та покра щує показ ни ки яко сті вро жаю за раху нок захи...
Группа: Фунгіцид DuPont
Фунгіцид Альєтт
В наличии 
1 UAH
Альєтт® — системний фунгіцид захисної дії. Швидко проникає всередину рослини і переміщується нисхід ним і висхідним рухом. Впливає на проростання гриб кових спор і блокує подальше поширення хвороби. Пре парат також посилює захисні властивості рослин проти проникнення інфекції всередину...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Альєтт
В наличии 
1 UAH
Альєтт® — системний фунгіцид захисної дії. Швидко проникає всередину рослини і переміщується нисхід ним і висхідним рухом. Впливає на проростання гриб кових спор і блокує подальше поширення хвороби. Пре парат також посилює захисні властивості рослин проти проникнення інфекції всередину...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Блу Бордо
В наличии 
1 UAH
Блу Бордо® — добре відомий та ефективний фунгіцид контактної дії проти широкого спектру збудників хвороб, зокрема проти найбільш економічно небезпечних: на яблуні проти парші, бактеріального опіку, плямистостей листя, бактерійного раку або гнилі кори та звичайного раку (нектрії); на винограді...
Группа: Фунгіцид Байєр
Фунгіцид Вареон DuPont
В наличии 
1 UAH
Фунгіцид Вареон DuPont l Ефективне та комплексне рішення протиширокого спектру хвороб зернових колосових культур: борош нистої роси, церкоспорельозу, видів плямистостей, видів іржі, фузаріозу та інших l Поєднання трьох діючих речовин за без печує профілактичну, лікувальну та викорінюючу...
Группа: Фунгіцид DuPont

Описание

Фунгициды от компании АГРО-ХИМПРОМ, ООО Киеве (Украина). Каталог товаров - Фунгициды. Продажа оптом и в розницу. Звоните!