forbot
+38 (068) 283-15-65
АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • Каталог товаров
  • Інсектицид Кораген DuPont
Інсектицид Кораген DuPont
  • Інсектицид Кораген DuPont

Інсектицид Кораген DuPont

В наличии
1 UAH
Бренд:DuPont
Описание
Інсектицид Кораген DuPont
l Дійсно гнучкий у часі застосування - поєднує овіцидну, ові-ларвіцидну та ларвіцидну дію
l Дійсно швидка дія - відсутність пошкод ження плодів
l Дійсно тривалий період захисту
Механізм дії
Основна дія препарату відбувається при потраплянні Корагену® до шлунку комах, а також через
кутикулу (контактна дія). Кораген® активує рианідинрецепторні гени, які відіграють ключову роль в
скорочуванні м'язів. Після прийому Корагену® активізується виведення внутрішніх запасів кальцію з
м'язів шкідника (рецептор змушує рецепторний канал
відкриватися на більш тривалий період часу). Неконтрольоване виділення іонів кальцію різко зменшує
його внутрішні запаси в організмі. Внаслідок цього
шкідник втрачає здатність скорочувати м'язи і миттєво настає параліч. В свою чергу це призводить до
зупинки харчування, личинки стають слабкими та
невдовзі гинуть.
Потрапивши в організм комахи, спостерігаються
наступні симптоми отруєння:
n Миттєва зупинка харчування
n Параліч м'язів
n Загибель протягом 24-72 годин
Новітній механізм дії забезпечує Корагену® відмінне місце партнера в антирезистентних програмах захисту та в програмах інтегрованого захисту.

Проведені дослідження показали, що Кораген®
контролює чисельність кукурудзяного стеблового
метелика, яблуневої плодожерки кількома шляхами
та на різних стадіях розвитку.
1. Овіцидна дія препарата варіює в залежності від
строку обробки та щільності популяції шкідни
ка. Найбільша овіцидна дія спостерігається при
застосуванні Корагену® до початку відкладки
яєць або по відкладених яйцях до фази чорної
голови.
2. Ові-ларвіцидна дія Корагену® спостерігається під
час прогризання гусеницею, що тільки відрод
илася, обробленої поверхні яйця. Внаслідок цього
відбувається миттєва інтоксикація личинки яблу
невої плодожерки, яка гине, не встигнувши вийти з
яйця, або відразу після виходу.
3. Ларвіцидна дія Корагену® характеризується висо
кою ефективністю проти гусениць шкідника та
відбувається двома шляхами:
шлункова дія — при потраплянні препарату в
гусеницю при харчуванні
контактна дія — при попаданні на шкіряні покри
ви гусениці

Особливо висока ларвіцидна дія спостерігаєтьс
при поїданні шкідником обробленої поверхн
Кораген® діє миттєво, забезпечуючи відсутніст
пошкодження плодів.
На відміну від деяких інших інсектицидів
Кораген® контролює гусениць на всіх стадіях їх роз
витку. При цьому їхня повна загибель спостерігаєтьс
протягом 1-3 діб, проте культура залишається захи
щеною внаслідок швидкої зупинки харчування.
Властивості формуляції
n Концентрат суспензії на водній основі
(200 г д.р./л)
n Хімічно та фізично стійкий
n Низька в'язкість, легко розливається/ вимірюється
без запаху
n Мінімальні залишки в каністрі, що легко змива
ються водою
Фаза розвитку
кукурудзи
63-85
Стадія шкідника Початок масового льоту -
початок відродження личинок
Норма
застосування
100-150 мл/га -
кукурудзяний стебловий метелик
150 мл/га -
бавовникова совка
Метод
застосування
Авіа/наземне
Норма робочого
розчину
Авіа: 100-150 л/га
наземне: 250-400 л/га
Кількість обробок 1-2
Шкідливий об'єкт Кукурудзяний стебловий
метелик, бавовникова совка

n Високотехнологічна формуляція: гарно розчи
няється для швидкого приготування розчину, не
забиває форсунки обприскувача, легко вими
вається з обприскувача
n Висока стабільність робочого розчину
n Без надмірного піноутворення
n Нелеткий
n Некорозійний
n Незаймистий, безпечний для зберігання
Селективність та безпечність
Кораген® є унікально безпечним інсектицидом з
наявних сьогодні на світовому ринку.
Препарат має високі показники безпечності для
корисних комах та комах-запилювачів (бджоли,
джмелі, хижі кліщі).
Завдяки високій селективній дії на ріанидин-рецеп
тори, Кораген® є низькотоксичним для людини, ссав
ців, птахів та риб. Ці характеристики забезпечують
високий ступінь захисту для працівників та безпеку
для довкілля.
Висока селективність Корагену® для корисних комах,
його висока ефективність в польових умовах, надзви
чайно високі показники безпечності для операторів та
навколишнього середовища роблять Кораген® відмін
ним інсектицидом для систем інтегрованого захисту.
Продукція, вирощена при застосуванні Корагену®,
має відмінні показники безпечності для споживача.
Як і при роботі з іншими пестицидами, необхідно
дотримуватися загальних правил: проводити обприс
кування у суху безвітряну погоду вранці або ввечері,
намагаючись забезпечити рівномірне покриття куль
тури. Дотримуватися загальних заходів індивідуаль
ного захисту.
З 2012 року інсектицид Кораген® дозволено до засто
сування на кукурудзі проти кукурудзяного метелика та
інших лускокрилих шкідників, в т.ч. авіаметодом.
Кораген® за світовою класифікацією IRAC діючих
речовин відноситься до групи 28 і є єдиним представ
ником цієї групи, що зареєстрований на кукурудзі.
Застосування на кукурудзі
Найбільш поширені шкідники кукурудзи
Кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia
nubilalis) є широко розповсюдженим видом як в
Україні, так і в Європі. Він здатний пошкоджувати
стебла, листя, волоть, качани та зерно кукурудзи, що
призводить до значних кількісних та якісних (ризик
мікотоксинів ) втрат врожаю.
Бавовникова совка (Helicoverpa armigera) -
багатоїдий шкідник, що набуває особливого поши
рення на кукурудзі, сої, нуті, сорго. Особливо небез
печними є пошкодження волоті качана кукурудзи,

Характеристики:
Бренд:DuPont
Информация актуальна: 05.02.2018

Подробнее

Інсектицид Кораген DuPont от компании АГРО-ХИМПРОМ, ООО, Киеве (Украина). Купить Інсектицид Кораген DuPont со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
Подобные товары