forbot
+38 (068) 283-15-65
АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • АГРО-ХИМПРОМ, ООО
  • Каталог товаров
  • Інсектицид Ланнат DuPont
Інсектицид Ланнат DuPont
  • Інсектицид Ланнат DuPont

Інсектицид Ланнат DuPont

В наличии
1 UAH
Бренд:DuPont
Описание
Інсектицид Ланнат DuPont
Спектр дії
Ланнат® 20 р.к. є високоефективним
проти багатьох видів лускокрилих шкі
лиць, жорсткокрилих, цикадок, блішок, т
Характерною особливістю препара
Ланнат® здатний контролювати дор
німф, личинок, а також відкладені яй
при прямому контакті.
Механізм дії
Ланнат® 20 р.к. відноситься до хім
карбаматів; на клітинному рівні пре
фермент ацетилхолінестеразу в сина
системи комахи.
У шкідників, оброблених Ланнатом®
являються наступні симптоми:
Конвульсії
Гіперактивність
Параліч
Тремтіння кінцівок
Прямий контакт є найбільш ефек
тивним методом контролю шкідни
ків, тому що Ланнат® 20 р.к. швид
ко проникає в комаху через кути
кулу або міжсегментальні мемб
рани. Ефект інтоксикації комахи
при прямому контакті можна спо
стерігати вже через декілька хви
лин, а максимальна ефективність
досягається на протязі двох днів
після обробки.
Ланнат® 20 р.к. при прямому кон
такті також знищує відкладені яйця
шкідників. Як правило, оброблені
яйця не виживають, якщо обробка
була проведена до фази "чорної
головки". Личинка, яка відроджу
ється з оброблених яєць, як прави
ло, не встигає навіть повністю з них
вийти перед тим, як загинути.
Не дивлячись на те, що прямий контакт є найбільш
ефективною формою контролю, поїдання обробленої
листкової поверхні або живлення соком також про
являє високотоксичний ефект на комаху. Контроль
шкідників, які не мали прямого контакту з Ланнатом®,
відбувається шляхом кишкової дії.
Швидкість дії блискавична!
Препарат швидко проникає в середину листка, ство
рюючи згубну (особливо актуально для сисних шкід
ників (попелиці, трипси), концентрацію в клітинному
сокові.
Останні дослідження, що провела компанія
"Дюпон", показали, що смертність 40% шкідників
відбувається протягом перших 15 хв після обробки
як при прямому контакті, так і при поїданні обробле
ної листкової поверхні, 70% - протягом 1-ї години,
90% - протягом 4-х годин.
Ланнат® 20 р.к. володіє трансламірною активністю,
тобто здатний проникати до нижньої сторони листка,
в результаті чого інсектицид здатний контролювати
шкідників як з верхньої, так і з протилежної сторони
листків.
Додавання ад'юванту Кодасайд
З метою забезпечення рівномірного покриття на
поверхні рослин та підвищення ефективності інсек
тициду можливе додавання багатофункціонального
ад'юванту Кодасайд у нормі 2,0-2,5 л/га.
Рекомендований спосіб змішування
інсектициду Ланнат® з Кодасайд 950 м.е.
1. В окремому контейнері попередньо до Кодасайд
(2,0-2,5 л/га) додається повна норма інсектициду
Ланнат® (0,8-1,2 л/га та розмішується до утворення
емульсії.
2. Потім заповнити одну третину баку обпри
скувача водою і додати емульсію, що утворилася в
результаті змішування Кодасайду із інсектицидом
Ланнат®.
3. До кінця заповнити бак обприскувача водою
при постійному перемішуванні.
Стійкість до зовнішніх факторів довкілля
Ланнат® 20 р.к. є ефективним як в прохолодну,
так і в жарку погоду. Немає необхідності проводити
повторну обробку, якщо дощ пройшов після висихан
ня робочого розчину Ланнату® на оброблених рос
линах (зазвичай 2 години після обробки).
Ланнат ® 20 р.к. є фотостабільним під дією соняч
ного випромінювання.

Сумісність
Ланнат® 20 р.к. добре змішується з багатьма
фунгіцидами, інсектицидами та мікродобривами.
Ланнат® 20 р.к. несумісний з бордоською рідиною,
вапняково-сірчаним розчином, залізом або високо
лужними розчинами.
Слабо лужні розчини слід застосовувати відразу
після їх приготування.
Безпечність Ланнату® 20 р.к. по відношенню
до корисної ентомофауни та запилювачів
Ланнат® 20 р.к. є токсичним для багатьох видів
корисних комах при прямому контакті, але корот
кий період напіврозкладу препарату у навколиш
ньому середовищі сприяє швидкому відновленню
популяцій корисних ентомофагів.
Ланнат® 20 р.к. є високотоксичним препаратом
для бджіл при прямому контакті. Хоча, при виси
ханні робочого розчину на поверхні рослин небез
пека для запилювачів стає мінімальною, все ж таки
слід обмежити літ бджіл до 2 діб після проведення
обробки цим інсектицидом.
Переваги застосування
Надійно контролює широкий спектр листогризучих
та сисних шкідників
Ефективний на всіх стадіях развитку личинок,
володіє контактною активністю проти дорослих
комах (метеликів та імаго інших шкідників) та яєць
Швидка дія: 40% комах гинуть протягом 15 хвилин,
70% - протягом 1-ї години, 90% - протягом 4-х
годин
Шкодочинність комах швидко знижується
після обробки за рахунок як контактної, так і
кишкової дії
Можливе застосування за 14 діб до збору врожаю
Дуже низька вірогідність виникнення перехресної
резистентності
Низький ризик накопичення залишків діючої речо
вини в продукції
Стійкий під впливом зовнішніх факторів навко
лишнього середовища
Ідеально вписується в існуючі системи захисту
овочів

Характеристики:
Бренд:DuPont
Информация актуальна: 05.02.2018

Подробнее

Інсектицид Ланнат DuPont от компании АГРО-ХИМПРОМ, ООО, Киеве (Украина). Купить Інсектицид Ланнат DuPont со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
Подобные товары